Parkeren op koers krijgen en houden!

 

Parkeeradvies en projectmanagement

Parkoers heeft ruime ervaring in het geven van parkeeradvies op maat. Veel opdrachtgevers hebben ook de uitvoering van het parkeeradvies door Parkoers laten uitvoeren. Op deze manier blijft het gedachtegoed gewaarborgd en kan eerder opgedane ervaring worden toegepast in het ambtelijke proces. Na besluitvorming door het College of de Raad worden de wijzigingen samen met uw uitvoeringsorganisatie vertaald naar de praktijk en geïmplementeerd. 

Het is een permanente uitdaging om de financiële- en organisatorische consequenties van de uitvoering van het parkeerbeleid in balans te houden met de gekozen toepassing van parkeerregulering. Ook hierin kan Parkoers de gemeente ondersteunen door samen met u te kijken naar de inrichtings- en uitvoeringsvarianten die binnen uw parkeermodel mogelijk zijn. 

Parkoers beschikt over de juiste ervaring, kennis en het netwerk om u als gemeente bij te staan in al uw parkeergerelateerde vraagstukken variërend van beleidsmatige uitdagingen tot aan het aanbesteden en vervangen van parkeerapparatuur.